• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium imprez

RSS

Aktualności

 • Thursday, 10 May 2012 r., Informacje

  ZAWIADOMIENIE

  Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art.20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z dnia 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm) – Przewodniczący Rady Gminy Gdów zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 11 października 2012r tj.(czwartek) godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy w Gdowie (sala konferencyjna – poddasze)

  i ustala następujący porządek:

  1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych, przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu sesji zwyczajnej Nr XXXI.
  3. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
  4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia radnych powiatowych.
  5. Wystąpienia mieszkańców gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/135/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów na lata 2011-2015.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/62/2011  Rady Gminy Gdów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gdów.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Gdów.
  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów.
  14. Informacja Wójta Gminy Gdów o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2011/2012 oraz wynikach egzaminów.
  15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  16. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
                              
                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Tadeusz Ciężarek

Do góry Powrót