• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium imprez

Rejestr wyborców

Urząd Gminy w Gdowie           Karta informacyjna OSO.I.12                                                                        
Nazwa sprawy

Rejestr wyborców
Kartę nadzoruje: Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich
stanowisko-Ewidencja Ludności

Opis sprawy Wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.
Kogo dotyczy Wyborcy stale zamieszkujący na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie nie zamieszkałych a stale przebywających na obszarze gminy, zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.
Wymagane dokumenty Dowód osobisty
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o dopisanie do rejestru wyboców

Deklaracja

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

 

Opłaty  Bezpłatnie
Jednostka/osoba odpowiedzialna Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich
Marta Sala- pok.1; tel.12-251-42-66 wew. 102 lub 12-288 96-40
Miejsce składania dokumentów Pok.4 - Biuro Obsługi Mieszkańców
Termin załatwienia sprawy Wydanie decyzji w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku o wpisanie lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.
Tryb odwoławczy Reklamacja na nieprawidłowość do UG, skarga do Sadu w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.
Uwagi i dodatkowe informacje

Do góry Powrót