• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium imprez

Wydanie dowodu osobistego

 

 

 

Wydanie dowodu osobistego

Urząd Gminy w Gdowie

         Karta Informacyjna OSO.I.05                                                                         

Nazwa sprawy

Wydanie dowodu osobistego
Kartę nadzoruje: Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich
stanowisko- Dowody osobiste

Opis sprawy

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wymiany, unieważnienia

Kogo dotyczy

 • Obywatele RP są zobowiązani posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia lub od 15 roku życia jeśli pracują lub nie zamieszkują wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką pozostają.

 • Osoby od ukończenia 13 roku życia mają prawo otrzymać dowód osobisty na uzasadniony wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

 • Małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia na uzasadniony wniosek rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

 • Osoby, u których nastąpiła zmiana danych zamieszczonych w dowodzie osobistym ( np. adres, nazwisko, imię) występują z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego w terminie 14 dni od zmiany.

 • Osoby, u których upływa termin ważności dowodu osobistego składają wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności.

 

 • Osobiste stawiennictwo, wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, 2 aktualne fotografie o wym. 35mm x 45mm (lewy półprofil, z widocznym lewym uchem ,bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Uwaga! istnieją wyjątki).

 • Odpis aktu urodzenia osoby które nie wstąpiły w związek małżeński.

   

 • Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, osoby które zawarły małżeństwo (odpisów nie dołącza się jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca ,w którym osoba składa wniosek).

Wymagane Dokumenty  

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty

bezpłatnie

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich
Kinga Kufta - pok.1; tel.12-251-42-66 wew.102 lub 12-288-96-40

Miejsce składania dokumentów

pok.1

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc lub zgodnie z terminami przewidzianymi w KPA

Tryb odwoławczy

Wojewoda Małopolski

Uwagi i dodatkowe informacje

Dowód osobisty odbiera się osobiście!

Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,zatrzymuje cudzy, nie zwraca dowodu osobistego, w razie utraty obywatelstwa, lub nie zwraca znalezionego własnego dowodu osobistego lub innej osoby, podlega karze ograniczenia do 1 miesiąca albo karze grzywny.

 

Do góry Powrót