• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium imprez

Referaty

KIEROWNICTWO URZĘDU


Zbigniew Wojas - Wójt Gminy Gdów
I piętro pok.25; tel. 12 251-43-66 nr wew.127

Józef Zając - Sekretarz Gminy
I piętro pok.26; tel. 12 251-45-45; nr wew.125

Sebastian Skrzyszowski - doradca wójta

I piętro, pok.27; tel.12 288-94-20REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH - OSO.I.
URZĄD STANU CYWILNEGO - OSO.I.USC

Lidia Dobranowska-Szostak, Katarzyna Dudek
Biuro obsługi mieszkańców, Dziennik podawczy

parter pok.4; tel. Centrala UG: 12 251-41-66, 12 251-42-66 nr wew.101

Aleksandra Stanak - Sekretariat

I piętro pok.24; tel.12 251-43-66; fax.12 251-40-05; nr wew.119

Alicja Żyła - Z-ca kierownika USC

parter pok.3; tel.12 251-43-23; nr wew.103

Teresa Mrożek - obsługa Rady Gminy

poddasze pok.51; tel.12 288-96-51; nr wew.116

Julia Jelonek - archiwum

poddasze pok.50; tel.12 288-96-51; nr wew.134

Marta Sala, Kinga Kufta - ewidencja ludności

parter pok.1; tel. 12 288-96-40

Stanisława Trojańska - kadry dla pracowników UG

I piętro pok.32; tel.12 251-04-96; nr wew.108

Piotr Kulczykowski - administrator sieci informatycznej, informatyk

poddasze pok.49; tel.

 

REFERAT FINANSOWY - FIN II

Katarzyna Lisowska - skarbnik gminy

I piętro pok.22; tel.12 251-40-77; nr wew.128

Agnieszka Walaszek, Ewa Kmiecik, Monika Dudek
planowanie i wykonywanie budżetu, księgowość, sprawozdawczość

I piętro pok.23; tel.12 288-96-50; nr wew.123

Dorota Janic - różne rozliczenia

I piętro pok.21; tel.12 288-96-50; nr wew.123

Maria Mazur - różne rozliczenia w tym czynsze, środki ludności

I piętro pok.21; tel.12 251-41-66; nr wew.104

Anna Noszkiewicz - Mróz, Joanna Kucharz - wykonywanie budżetu, inwestycje, środki trwałe

I piętro pok.22; tel.12 251-41-66; nr wew.107

Lucyna Majka, Ilona Tabor, Renata Żak - wymiar podatków i opłat lokalnych

I piętro pok.20; tel.12 288-94-50; nr wew.120

Barbara Figiel, Marta Obrał - Tuleja - pobór, egzekucja i rachunkowość podatków

I piętro pok.20; tel.12 251-41-66; nr wew.113

Zofia Kursa - płace, składki ZUS, podatek dochodowy - dla pracowników UG

I piętro pok.32; tel.12 251-04-96

Agata Węglarz - kasjer UG, szkół, GOPS

parter pok.9; tel.12 251-41-66; nr wew.109

 

REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH IPZN.IV

Beata Podkul - kierownik referatu

parter pok.2; tel.12 288-94-40; nr wew.105

Beata Wróbel Cichecka, Monika Szczepańska - planowanie przestrzenne

parter pok.7; tel.12 288-96-41; nr wew.106

Szymon Boroń - kanalizacja i wodociągi

parter pok.10; tel.12 251-05-50; nr wew.110

Kinga Trzupek - podinspektor

parter pok.10; tel.12 251-05-50

Ryszard Sędzimir - inwestycje

parter pok.6;tel.12 251-54-95

 

REFERAT ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCIAMI DGN.III

Jarosław Turecki - kierownik referatu

tel.12 251-55-32; nr wew. 136

Jan Góral - zarządzanie drogami gminnymi, inwestycje drogowe

tel.12 251-55-32; nr wew.136

Joanna Pawlik - wydawanie decyzji, oświadczeń, uzgodnień, lokalizacji

tel.12 251-55-32; nr wew. 136

Janusz Nowak, Ewa Mróz-gospodarka nieruchomościami komunalnymi

parter pok.12; tel.12 288-94-30; nr wew.112REFERAT PRZYGOTOWANIA ZINTEGROWANYCH FORM REALIZACJI I FINANSOWANIA STRATEGII SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH GMINY-PSG.V

Łukasz Wojtan, Karol Surma
strategie gospodarcze i społeczne gminy - aplikacje o środki zewnętrzne

I piętro pok.28; tel.12 251-46-14; nr wew.122

Anna Tatka - współpraca z organizacjami pozarządowymi

poddasze pok.52; tel. 12 251 51 22; nr wew.116

Agnieszka Tuleja - ewidencja działalności gospodarczej

parter pok.3; tel.12 251-43-23REFERAT ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - RLO.VI

Henryk Hankus - kierownik referatu; rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska

parter pok.11; tel.12 251-55-01; nr wew.111

Agata Czarnota, Robert Satoła - rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

parter pok.11; tel.12 251-55-01; nr wew.111

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Andrzej Skrzyszowski - radaca prawny dla jednostek organizacyjnych gminy

I piętro pok.27; tel.12 288-94-20; nr wew.129

Małgorzata Osuch - kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy

I piętro pok.27; tel. 12 288-94-20; nr wew.129

Władysław Duraj, Janusz Ciężarek - sprawy obronne i wojskowe, zarządzanie kryzysowe, informacje niejawne

poddasze pok.48; tel.12 288-94-00; nr wew.126

 

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNY SZKÓŁ

Julita Natkaniec - kierownik

I piętro pok.35; tel.12 251-41-17; nr wew.117

Bożena Malarczyk-główny księgowy, Maria Dziubek ,Małgorzata Grabowska,            Barbara Bankowicz , Julita Stopa obsługa finansowo księgowa szkół i przedszkoli, stypendia szkolne

I piętro pok.31; tel.12 288-95-20; nr wew.130

Bogusława Wincenciak, Maria Zabdyr - kadry szkół i przedszkoli

I piętro pok.36; tel. 12 251-13-05; nr wew.118

Teresa Pieprzyk - sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli

I piętro pok.34; tel.12 251-12-42; nr wew.133

Agata Kasprzyk, Agata Grabowska - płace, ZUS, podatek dochodowy dla pracowników szkół i przedszkoli

I piętro pok.33; tel.12 288-95-21; nr wew.131

Beata Rusnak- Keklak - Biuro Projektu  "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Gdów".

I piętro pok.31;

 

INNE WAŻNE TELEFONY:

Zakład Gospodarki Komunalnej

kierownik - Ryszard Żukowski; tel. 12 251-40-95

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik- Teresa Kąkol; tel.12 251-48-32

Centrum Kultury w Gdowie

dyrektor - Edyta Trojańska-Urbanik; tel. 12 251-43-67 wew.22

Biblioteka w Gdowie

dyrektor - Elżbieta Matuszyk; tel.12 250-09-87

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gdowie

prezes - Kazimierz Pilch; tel.12 251-40-16

Powiatowy Urząd Pracy w Gdowie

tel. 12 251-55-32

Komisariat Policji w Gdowie

komendant - Zbigniew Klepka; tel.12 251-40-07

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdowie

prezes - Zbigniew Gumułka; tel.0 505-505-236

komendant gminny -Józef Kostuch; tel. 0 600-389-613

Do góry Powrót